Termeni şi condiții

Articolele și informațiile postate pe blogul mamapetoc.ro reprezintă opinia personală a autorului. Deținătorul site-ului www.mamapetoc.ro îşi declină responsabilitatea legală pentru orice informaţie percepută  în mod eronat. 

Utilizatorul este de acord să folosească site-ul www.mamapetoc.ro numai în scopuri legale și cu bună credință. În acest sens, utilizatorului îi este în mod strict interzis:

  • să transmită sau să creeze mesaje de hărţuire, discriminatorii, calomnioase, frauduloase sau de ameninţare, inclusiv mesaje cu caracter ofensator cu privire la rasă, sex, vârstă, orientare sexuală, religie, credinţe politice, origine naţională, handicap, origine etnică, identitate sexuală sau orice altă caracteristică protejată de lege și care ar putea fi considerată discriminatorie;
  • să transmită, să acceseze sau să stocheze orice materiale sau comunicări cu caracter ofensator, obscen, precum și a oricăror informații care încalcă prevederile legale în vigoare;
  • să provoace sau să favorizeze breşele de securitate, să desfășoare activități care ar periclita securitatea site-ului www.mamapetoc.ro;
  • să încalce orice drept protejat de drepturile de autor și/sau alte drepturi de proprietate intelectuală, precum și orice alte legi sau regulamente similare prin înregistrarea, copierea sau reproducerea blogului www.mamapetoc.ro.

Materialele, informaţiile şi articolele postate pe site-ul www.mamapetoc.ro pot fi distribuite numai  cu menționarea  sursei şi cu afișarea unui link către site-ul www.mamapetoc.ro.

Este interzisă copierea, prelucarea și distribuirea fotografiilor ce poartă mențiunea ”fotografie din arhiva personală” întrucât acestea apartin în exclusivitate deținătorului site-ului.